Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1657

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Шљунак и песак (шифра 97/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Siemens” (шифра 109/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 14.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Лична заштитна средства (шифра 112/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 13.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Беоелектро” (шифра 120/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Камионска електронска вага за базу Лазаревац – 1 ком (шифра 113/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Систем за управљање и контролу потрошње горива (шифра 127/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 01.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 31.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сервисна покретна радионица (шифра 126/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Дизалица (шифра 125/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Средство за одржавање утоварних сандука кипер камиона (шифра 124/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 50/70 (шифра 119/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 114/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Декоративни барикадни стубићи (шифра 123/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Поцинковани стубови саобраћајних знакова (шифра 122/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Пупин” (шифра 118/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Светлећи саобраћајни знакови и маске светлећих саобраћајних знакова са унутрашњим осветљењем (шифра 115/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Еруптивни камени материјал (шифра 96/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 02.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ретрорефлектујући материјали за производњу саобраћајне сигнализације (шифра 90/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Elcom” (шифра 117/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Elcom” (шифра 116/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 35/50 (шифра 95/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа: