Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1726

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Бетонски производи (шифра 85/2023).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 14.09.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.10.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Цемент (шифра 81/2023).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 14.09.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.10.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ремонт нисконосеће полуприколице (шифра 86/2023).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 13.09.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.09.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Гумене физичке препреке (шифра 84/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.09.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 27.09.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ревизија финансијских извештаја ЈКП “Београд-пут” за период 01.01.2023.-31.12.2023.године (шифра 87/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 09.09.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.09.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Самолепљиве рефлектујуће траке (шифра 75/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 01.09.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 11.09.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Производи црне металургије (шифра 52/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 26.08.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.09.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ремонт нисконосеће полуприколице (шифра 51/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 05.08.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 15.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Hidromek”(шифра 63/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 04.08.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине марке “Yanmar”(шифра 69/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 02.08.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Caterpillar”(шифра 64/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 02.08.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Серверска и сториџ опрема (шифра 35/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 08.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за постројење за производњу бетона (шифра 49/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Материјал за одржавање – општи материјал (шифра 67/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Материјал за одржавање – електро материјал (шифра 66/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Саобраћајна огледала (шифра 55/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Семафорски стубови са припадајућим деловима (шифра 53/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.09.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Делови за лантерне (шифра 68/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 26.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Аутоелектрика (шифра 43/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 26.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 15.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине марке “Wille”(шифра 22/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 26.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 10.08.2023
 • Документа: