Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1603

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за возила марке “Multicar”(шифра 68/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 23.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Периодични прегледи, сервисирање, функционалне пробе, мерења, испитивања, ревизије, детаљни прегледи, одржавање уређаја и опреме из области заштите од пожара (шифра 70/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 23.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Семафорски стубови са припадајућим деловима (шифра 73/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за лака теретна возила марке “Iveco” и “Zastava”(шифра 66/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Хидраулички уређаји (шифра 72/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Мазиве масти (шифра 65/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 14.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за производњу асфалта (шифра 59/2022) – конкурентни поступак са преговарањем са понуђачима из претходно спроведеног отвореног поступка
 • Датум објаве последњег огласа: 09.09.2022
 • Врста поступка: Konkurentni dialog
 • Рок: 26.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ревизија финансијских извештаја ЈКП “Београд-пут” за период 01.01.2022.-31.12.2022.године (шифра 67/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 09.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Bomag”(шифра 63/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Штампачи, плотери и скенери (шифра 57/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Акумулатори (шифра 64/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови и решетке за водовод и канализацију (шифра 60/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 03.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Делови за зимску опрему (раоници и посипачи) марке “Rasco” (шифра 62/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 02.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за ротационе посипаче и снежне плугове марке “Schmidt” и “Fiedler”(шифра 61/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Филтери (шифра 50/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Wirtgen”, “Vogele” и “Hamm”(шифра 58/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 19.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Заштитна путна ограда за аутопут (шифра 55/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 17.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Флуиди за пренос топлоте постројења за производњу (шифра 54/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: ПВЦ и ПЕ цеви за заштиту каблова (шифра 56/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Бетонске цеви и радијална цигла (шифра 47/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.08.2022
 • Документа: