О НАМАБЕОГРАД ПУТ

О НАМА
Beogradput - o nama
Основна делатност
 
Основна делатност предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:
 • - редовно одржавање улица и општинских путева и санирање насталих оштећења,
 • - одржавање улица и општинских путева у зимским условима,
 • - редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима,
 • - редовно одржавање путних објеката,
 • - означавање општинских путева и улица вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и друго.
Претежна делатност
 
Претежна делатност предузећа је изградња путева која обухвата:
 • - изградњу улица, друмова и других путева за возила и пешаке,
 • - површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима и тунелима,
 • - асфалтирање путева, бојење и обележавање ознака на путевима,
 • - постављање ограда и саобраћајних ознака,
 • - изградњу аеродромских писта.
Beogradput - o nama
Beogradput - o nama
ЈКП „Београд-пут“ запошљава преко 1000 људи а у оквиру своје делатности врши редовно и периодично одржавање како у летњим тако и у зимским условима:
 • - 2.500 км градских улица,
 • - 550 км општинских путева,
 • - 200 км путева другог реда са саобраћајном опремом,
 • - 400 км путева у надлежности локалне самоуправе,
 • - 400 путних објеката (мостова, подземних пешачких пролаза, пасарела и других путних објеката).
У сегменту сигнализације, редовним и периодичним одржавањем је обухваћено:
590 семафоризованих раскрсница,
3 система за алтернативно вођење саобраћаја,
више од 100.000 саобраћајних знакова,
око 300.000 м2 хоризонталних ознака на улицама и путевима,


3.500 паркинг места, као и друга саобраћајна опрема и сигнализација на
подручју града Београда.
ЈКП „Београд пут“ израђујe:
 • - саобраћајне знаке,
 • - металне делове и опрему за регулисање саобраћаја,
 • - обавља послове пројектовања и картирања земљишта, вођење и одржавање катастра саобраћајне сигнализације,
 • - одржава постројења за производњу асфалта, бетона и бетонских елемената,
 • - врши лабораторијска испитивања материјала,
 • - бави се бојењем и обележавањем ознака на путевима,
 • - израдом техничке документације из домена редовног одржавања,
 • - одржава грађевинску и транспортну механизацију и путничка возила,
 • - планира и врши ремонт постројења и опреме, као и послове давања сагласности и услова.

Предузеће обавља комуналну делатност у зимским условима, распоређено у 14 пунктова – зимских база, а које својим ангажовањем покривају 10 градских и 7 приградских општина.
Ради обављања делатности и несметаног функционисања града, предузеће производи асфалт, битуменску емулзију, свеж бетон на 3 локације (Раковица, Вилине воде и Лазаревац).

Надзорни одбор
Име и презиме
Позиција
Биографија
Име и презиме:
Михаило Досковић

Позиција
Председник Надзорног одбора
Име и презиме:
Никола Жижић

Позиција
Члан Надзорног одбора
Име и презиме:
Проф. др Марина Гајић Гламочлија

Позиција
Члан Надзорног одбора
Руководство
Име и презиме
Позиција
Биографија
Име и презиме:
Вук Јанковић

Позиција
В.Д. Директор предузећа
Име и презиме:
Александар Свилар

Позиција
Извршни директор за техничке послове
Име и презиме:
Проф. др Марина Гајић Гламочлија

Позиција
Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове