ОРГАНИЗАЦИЈА ЈКП „Београд пут“
Надзорни одбор:
Михаило Доскоковић, председник
Марина Гајић Гламочлија, члан
Никола Жижић, члан

В.Д. Директора
Вук Јанковић

Извршни директор за економске, финансијске и комерцијалне послове

1. Служба Финансија
1.1 Одељење финансијске оперативе
1.2 Одељење обрачуна зарада


2. Служба књиговодства, плана и анализе
2.1 Одељење за финансијско књиговодство
2.2 Одељење за материјално књиоговодство
2.3 Одељење за план и анализу

3. Служба за комерцијалне послове
3.1. Одељење за набавно продајне послове
3.2. Одељење за магацинске послове


4. Служба јавне набавке
Извршни директор за заједничке послове

1. Служба за правне послове
1.1 Одељење за правне послове
1.2 Одељење за кадровске послове


2. Служба за ИТ, послове писарнице
2.1 Одељење за информационе технологије
2.2. Одељење за писарнице и архиве
2.3. Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг

3. Служба безбедности и здравља на раду
3.1. Одељење за безбедности и здравља на раду
3.2. Одељење за заштиту од пожара


4. Служба јавне набавке
4.1. Одељење за послове обезбеђења
4.2. Одељење за опште послове
4.3. Одељење за одржавање

Извршни директор за техничке послове
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за грађевинску оперативу
1. Одељење за изградњу
2. Одељење за одржавање
3. Одељење за одржавање мостова и рушење објеката
4. Одељење за грађевинску механизацију
5. Одељење за техничку подршкуПогон за производњу асфалта и бетона
1. Одељење за производњу асфалта
2. Одељење за производњу бетона
3. Лабораторија
4.Одељење за техничку подршку
Служба за саобраћајну сигнализацију
1. Одељење светлосне сигнализације и мрежа
2. Одељење за саобраћане знакове и ознаке на путу
3. Одељење за техничку подршку и екплоатацију саобраћаја


Служба за транспорт и ремонт
1. Одељење за транспорт
2. Одељење за ремонт
3. Одељење за техничку подршку


Служба за пројектовање
1. Одељење за грађевинско пројектовање
2. Одељење за геодетске послове
25.11.2023.
Са првим даном новембра, званично jе почела са радом Зимска служба JКП „Београд пут“. Зимска сезона почиње 1. новембрa и траjе до 31. марта
31.10.2023.
У среду, 1. новембра екипе ЈКП „Београд пут“ започињу радове на изградњи кружног тока у Улици Владимира Поповића, на Новом Београду. Радови се
31.10.2023.
Екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“ последњег дана октобра завршавају радове на санацији Улице Мије Ковачевића. Санација
ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ
Проблем на градским улицама можете пријавити путем телефонског центра: 11011
детаљније
Е-РАЧУН
Слање еРачуна представља први корак ка стварању модерног предузећа
детаљније
АРХИВА ДОКУМЕНАТА
Комплетна архива докумената ЈП "Београд пут", Београд.
детаљније
ТЕНДЕРИ
Списак расписаних тендера са архивом ЈП "Београд пут", Београд.
детаљније