О НАМАБЕОГРАД ПУТ

О НАМА
Beogradput - o nama
Основна делатност
 
Основна делатност предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:
 • - редовно одржавање улица и општинских путева и санирање насталих оштећења,
 • - одржавање улица и општинских путева у зимским условима,
 • - редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима,
 • - редовно одржавање путних објеката,
 • - означавање општинских путева и улица вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и друго.
Претежна делатност
 
Претежна делатност предузећа је изградња путева која обухвата:
 • - изградњу улица, друмова и других путева за возила и пешаке,
 • - површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима и тунелима,
 • - асфалтирање путева, бојење и обележавање ознака на путевима,
 • - постављање ограда и саобраћајних ознака,
 • - изградњу аеродромских писта.
Beogradput - o nama
Beogradput - o nama
ЈКП „Београд-пут“ запошљава преко 1000 људи а у оквиру своје делатности врши редовно и периодично одржавање како у летњим тако и у зимским условима:
 • - 2.500 км градских улица,
 • - 550 км општинских путева,
 • - 200 км путева другог реда са саобраћајном опремом,
 • - 400 км путева у надлежности локалне самоуправе,
 • - 400 путних објеката (мостова, подземних пешачких пролаза, пасарела и других путних објеката).
У сегменту сигнализације, редовним и периодичним одржавањем је обухваћено:
590 семафоризованих раскрсница,
3 система за алтернативно вођење саобраћаја,
више од 100.000 саобраћајних знакова,
око 300.000 м2 хоризонталних ознака на улицама и путевима,


3.500 паркинг места, као и друга саобраћајна опрема и сигнализација на
подручју града Београда.
ЈКП „Београд пут“ израђујe:
 • - саобраћајне знаке,
 • - металне делове и опрему за регулисање саобраћаја,
 • - обавља послове пројектовања и картирања земљишта, вођење и одржавање катастра саобраћајне сигнализације,
 • - одржава постројења за производњу асфалта, бетона и бетонских елемената,
 • - врши лабораторијска испитивања материјала,
 • - бави се бојењем и обележавањем ознака на путевима,
 • - израдом техничке документације из домена редовног одржавања,
 • - одржава грађевинску и транспортну механизацију и путничка возила,
 • - планира и врши ремонт постројења и опреме, као и послове давања сагласности и услова.

Предузеће обавља комуналну делатност у зимским условима, распоређено у 14 пунктова – зимских база, а које својим ангажовањем покривају 10 градских и 7 приградских општина.
Ради обављања делатности и несметаног функционисања града, предузеће производи асфалт, битуменску емулзију, свеж бетон на 3 локације (Раковица, Вилине воде и Лазаревац).

Надзорни одбор
Име и презиме
Позиција
Биографија
Име и презиме:
Михаило Досковић

Позиција
Председник Надзорног одбора
Име и презиме:
Никола Жижић

Позиција
Члан Надзорног одбора
Име и презиме:
Проф. др Марина Гајић Гламочлија

Позиција
Члан Надзорног одбора
Руководство
Име и презиме
Позиција
Биографија
Име и презиме:
Вук Јанковић

Позиција
В.Д. Директор предузећа
Име и презиме:
Александар Свилар

Позиција
Извршни директор за техничке послове
Име и презиме:
Проф. др Марина Гајић Гламочлија

Позиција
Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове

25.11.2023.
Са првим даном новембра, званично jе почела са радом Зимска служба JКП „Београд пут“. Зимска сезона почиње 1. новембрa и траjе до 31. марта
31.10.2023.
У среду, 1. новембра екипе ЈКП „Београд пут“ започињу радове на изградњи кружног тока у Улици Владимира Поповића, на Новом Београду. Радови се
31.10.2023.
Екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“ последњег дана октобра завршавају радове на санацији Улице Мије Ковачевића. Санација
ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ
Проблем на градским улицама можете пријавити путем телефонског центра: 11011
детаљније
Е-РАЧУН
Слање еРачуна представља први корак ка стварању модерног предузећа
детаљније
АРХИВА ДОКУМЕНАТА
Комплетна архива докумената ЈП "Београд пут", Београд.
детаљније
ТЕНДЕРИ
Списак расписаних тендера са архивом ЈП "Београд пут", Београд.
детаљније