организација

ОРГАНИЗАЦИЈА

ЈКП „Београд пут“ представљено кроз организациону шему
капацитети

КАПАЦИТЕТИ

Производна постројења, грађевинска механизација, средства за транспорт
архива радова

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

План и преглед изведених радова на редовном одржавању саобраћајница
документа

ДОКУМЕНТА

База документације ЈКП „Београд пут“
Број изграђених метара асфалта у 2023. години (м)

1252200

Редовно и периодично одржавање градских улица (км)

2500

Редовно и периодично одржавање саобраћајних знакова (ком)

100000

Редовно и периодично одржавање паркинг места (ком)

3500

25.11.
20
23

Зимска служба, сезона 2023/2024

Са првим даном новембра, званично jе почела са радом Зимска служба JКП „Београд пут“. Зимска сезона почиње 1. новембрa и траjе до 31. марта следеће године.JКП „Београд пут”jе носилац одржавања саобраћаjница на териториjи Београда у ...
31.10.
20
23

Најава радова у Улици Владимира Поповића

У среду, 1. новембра екипе ЈКП „Београд пут“ започињу радове на изградњи кружног тока у Улици Владимира Поповића, на Новом Београду. Радови се изводе у више фаза и предвиђено је да буду завршени у фебруару 2024....
31.10.
20
23

Завршени радови у Улици Мије Ковачевића

Екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“ последњег дана октобра завршавају радове на санацији Улице Мије Ковачевића. Санација коловоза завршена је у суботу, 28.октобра и од тада је саобраћајница проходна за саобраћај. Радови на ...
31.10.
20
23

Завршени радови у Улици Мије Ковачевића

Екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“ завршиле су радове на проширењу коловоза у Улици Партизанске авијације, на територији општине Нови Београд. Радови на техничком регулисању извођени су на делу од Улице Исмета Мујезиновића до ...
Сарадници ЈКП „Београд пут“
Градска чистоћа
www.gradskacistoca.rs
Беоелектране
www.beoelektrane.co.rs
Градске пијаце
www.bgpijace.rs
Градско стамбено
www.stambeno.com
Градска чистоћа
www.gradskacistoca.rs
Беоелектране
www.beoelektrane.co.rs
Градске пијаце
www.bgpijace.rs
Градско стамбено
www.stambeno.com