Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1452

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 4/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 15.06.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 05.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 3/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 15.06.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 06.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања од одговорности (шифра 1/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 12.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Делови за урањајући стубић са уградњом (шифра М/12/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.05.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 17.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Редне клеме и шине за редне клеме (шифра М/2/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.05.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 16.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Четке за чистилице (шифра М/1/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.05.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 11.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Грађевински ручни алат (шифра М/64/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.05.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 14.02.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Дилатациона битуменска трака за спојеве (шифра М/63/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.05.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 14.02.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: ПВЦ и ПЕ цеви за заштиту каблова (шифра М/61/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.05.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 26.02.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за лака теретна возила (шифра 132/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 09.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za teretna vozila (šifra 20/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 10.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 21/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 16.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za putnička i tehnološka vozila (šifra 22/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 19.12.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Materijal za održavanje objekata (šifra 25/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 11.12.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Istražni radovi, laboratorijska geo-mehanička ispitivanja, izrada dokumentacije za potrebe dimenzionisanja kolovoznih konstrukcija i izrade projekata putnih objekata (šifra 63/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 26.07.2017
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Izrada projekata putnih objekata (šifra 64/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 26.07.2017
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Izrada projekata kolovoznih konstrukcija (šifra 101/2016)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 13.12.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Hidraulički uređaji i zaptivni materijali (šifra 103/2016)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 19.12.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za laka teretna vozila (šifra 116/2016)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 15.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Proizvodi crne metalurgije ( šifra 125/2016)
 • Датум објаве последњег огласа: 02.05.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 12.12.2019
 • Документа: