Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1452

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Услуга сервиса грађевинских машина „Case“ у гарантном року (шифра М/4/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.08.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 28.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сервисирање и баждарење вага (шифра 29/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.08.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каблови (шифра 28/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.08.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Семафорске сијалице, флуо цеви и сијалице за одржавање (шифра 24/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.08.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Пнеуматици (шифра 12/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.08.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за теретна возила (шифра 11/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 27.04.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Израда техничке документације и извођење стабилних система за дојаву пожара са јављачима пожара на објектима (шифра М/46/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.08.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 17.10.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Колонијална роба ( број јавне набавке 15/19)
 • Датум објаве последњег огласа: 03.08.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 21.10.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Производи црне металургије (шифра 135/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 10.02.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Маса за заливање спојница (шифра 129/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.02.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Средства за прање и чишћење грађевинских објеката (шифра 121/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.03.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Еруптивни камени материјал (шифра 94/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 21.11.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Техничке контроле пројеката (шифра 23/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 15.04.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања од одговорности (шифра 22/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Адитив за производњу асфалта са додатком рециклираног материјала (шифра 18/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Поцинковани стубови саобраћајних знакова (шифра 14/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 10.04.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Једнострана ограда за путеве (шифра 13/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.04.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 50/70 (шифра 10/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 15.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.04.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за производњу асфалта (шифра 7/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 15.06.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 15.04.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 6/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 15.06.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 03.03.2020
 • Документа: