Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1452

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонске слојеве (шифра 20/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 01.10.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга одржавања и сервисирања машина за обележавање производње „Line Lazer“ (шифра 19/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 01.10.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.08.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Природни битумен (шифра М/21/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 05.08.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Средство за одржавање утоварних сандука кипер камиона (шифра М/13/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 03.08.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Мазиве масти (шифра М/10/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 26.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Радни алат за хидрауличне и пнеуматске откопне чекиће (шифра М/7/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 05.08.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Материјал за репарацију и балансирање пнеуматика (шифра М/5/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 20.07.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње „Пупин“ (шифра 9/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 02.07.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње „Siemens“ (шифра 8/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.09.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 02.07.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Периодични прегледи, сервисирање, функционалне пробе, мерења, испитивања, ревизије, детаљни прегледи, одржавање уређаја и опреме из области заштите од пожара (шифра М/20/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 13.07.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Филтери за отпрашивање камених агрегата (шифра М/3/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 18.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за теретна возила (шифра 133/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 15.01.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за лака теретна возила (шифра 34/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
 • Рок: 17.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 33/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 08.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 32/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 08.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 31/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 03.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 30/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 03.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине (шифра 5/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.08.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 26.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за постројење за производњу бетона (шифра М/15/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.08.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 09.06.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Саобраћајна огледала (шифра М/11/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.08.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 18.05.2020
 • Документа: