Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1434

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Услуга ремонта „Multicar“ возила (шифра М/32/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 21.01.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 12.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ремонт инјектора (шифра М/8/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 21.01.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 23.10.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Самолепљиве рефлектујуће траке (шифра 54/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 21.01.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Калцијум хлорид – гранулат (шифра 53/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 21.01.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Течни калцијум хлорид (24%раствор) шифра 52/2020
 • Датум објаве последњег огласа: 21.01.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Лична заштитна средства (шифра 2/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 20.01.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.10.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ретрорефлектујући материјали за производњу саобраћајне сигнализације (шифра 59/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 11.01.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 11.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Изнајмљивање WC кабина (шифра М/28/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.12.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 30.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Техничка контрола пројеката (шифра 65/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.12.2020
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 18.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Праћење и испитивања квалитета: производње асфалта и бетона и њихових производа, компоненталних материјала који су саставни део коловозних конструкција и уградње слојева који су саставни део коловозних конструкција (шифра 50/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње „Беоелектро“ (шифра 49/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.10.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње „Elcom“ (шифра 47/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Делови за лантерне (шифра 37/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови, капе и решетке за водовод и канализацију (шифра 55/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 09.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за ротационе посипаче и снежне плугове марке „Schmidt“ и „Fiedler“ (шифра 51/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 09.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.10.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје (шифра 46/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 09.12.2020
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.10.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ревизија финансијских извештаја ЈКП „Београд-пут“ за период 01.01.2020.-31.12.2020.године (шифра М/29/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 30.10.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 21.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика (шифра М/25/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 30.10.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 20.08.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Тестере за асфалт и бетон (шифра М/24/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 30.10.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 01.09.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резни алат за сечење асфалта и бетона (шифра М/22/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 30.10.2020
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 14.08.2020
 • Документа: