Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1434

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Техничке контроле пројеката (шифра 99/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.02.2021
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 09.12.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Технички преглед (шифра М/33/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.02.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 30.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Периодични и контролни прегледи радника (шифра М/31/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.02.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 25.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Баждарење, сервисирање и одржавање тахографа (шифра М/30/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.02.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 30.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Изнајмљивање камиона са оператером (шифра 72/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 08.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 71/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 08.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње „Елцом“ (шифра 70/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње „Беоелектро“ (шифра 69/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Фибра (шифра 68/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Полимер грануле за модификацију битумена (шифра 67/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за постројење за производњу асфалта „Benninghoven“ (шифра 66/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 24.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шљунак и песак (шифра 64/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонске слојеве (шифра 63/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Филер (шифра 62/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Еруптивни камени материјал (шифра 61/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Уља и сродни производи за сервисирање возила и грађевинске механизације, асфалтне и бетонске базе и обраду метала резањем (шифра 58/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 27.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сервисирање путничких, технолошких и лаких теретних возила (шифра 57/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.11.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Путарска индустријска со (шифра 56/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 22.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.12.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Бетонски производи (шифра 77/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 09.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.02.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Флуиди за пренос топлоте постројења за производњу (шифра М/34/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 21.01.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 26.10.2020
 • Документа: