Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1434

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за ИТ сервис (шифра М/35/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 15.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Хидроизолациони материјал (шифра М/27/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 20.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Гумени тракасти транспортери (шифра М/16/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 27.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Бетонске цеви и радијална цигла (шифра 78/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Гранитни ивичњаци (шифра 76/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 160/220 (шифра 75/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за производњу асфалта (шифра 19/2021). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.05.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Средство за прање и чишћење грађевинских објеката (шифра 12/2021). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 35/50 (шифра 74/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.01.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Маса за заливање спојница (шифра 11/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 06.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Емулгатор за производњу катјонских емулзија (шифра 16/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 06.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Опрема и додатни материјал за заваривање (шифра 3/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 03.04.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Стакла за надстрешнице подземних пешачких пролаза и прозорска стакла (шифра 8/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за теретна возила марке „MAN“ (шифра 6/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 27.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.05.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 50/70 (шифра 7/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 25.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Производи црне маталургије (шифра 2/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 20.04.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања од одговорности (шифра 1/2021).Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 09.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.03.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови и решетке за водовод и канализацију (шифра 21/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 03.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.05.2020
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Аутоелектрика (шифра 79/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 01.03.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.02.2021
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонско слојеве (шифра 73/2020)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.02.2021
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.01.2020
 • Документа: