Улица краља Милутина се ради на основу програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2020. годину и по пројекту који је одобрио Секретаријат за саобраћај.

Предвиђено је да eкипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“  извршe комплетну замену коловозне конструкције, реконструкцију тротоара и паркинга, са заменом ивичњака. До сада су урађени комплетни припремни радови и носећи асфалтни слојеви на делу од Немањине до Тиршове улице. 

Завршетак радова је планиран за крај августа.

Саобраћај се одвија по измењеном режиму уз постављену одговарајућу, привремену саобраћајну сигнализацију. 

назад на вести