На основу Програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2021.годину, екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП “Београд пут” започеле су радове у Улици браће Јерковић на делу од Дарвинове до Улице Пиве Караматијевића.

Радови се изводе по пројекту ЈКП “Београд пут”. Пројекат предвиђа рушење старе и израду нове коловозне конструкције. Осим тога, предвиђена је изградња саобраћајнице ширине 7м са обостраним паркинзима и пешачким стазама у дужини од 800м. Радови се изводе у две фазе:

1.фаза – од Дарвинове до Јована Белића – започети радови 17.маја, предвиђено је да буду завршени 17.јула.

2.фаза – од Местровићеве до Пиве Караматијевића – предвиђено је да радови буду завршени 31.августа.

назад на вести