Na napred navedenoj adresi nalazi se na samom trotoaru većeg obima rupa te postoje opravdana mogućnost nastanka telesnih povreda koja predmetina rupa može prouzrokovati ukoliko lice ne bude opazilo i na vreme izbeglo istu.

назад на вести