Slika je sa google maps-a iz 2014 godine i vidi se kako je ulaz ulice Breza u Kadinjacku ulicu u rupama. i to se do 2018 razrovarilo do tog stepena da samo ljudi koji poseduju terenska vozila mogu bezbedno da izadju iz ulice. cak i pri minimalnoj brzini dolazi do udaranja automobila u rupe.

назад на вести