ЈКП „Београд пут“ је у прва три месеца ове године извршиo поправку више од шест хиљада рупа на улицама и путевима на подручју града. Извршена је, уз то, нивелација великог броја сливника и шахтова у коловозима и поправка више стотина тзв. намерних кварова. Радове су често ометали лоши временски услови са доста падавина. У јануару је, тако, без кише било само 12 дана. Упркос томе, екипе које раде на редовном одржавању улица, успеле су да санирају највећи број оштећења на коловозима у граду. Њиховом настанку допринеле су и обилне падавине које су пратиле прелазак из зиме у пролеће. Приоритети поправки утврђени су у сарадњи са надлежним градским органима. Прве на списку интервенција биле су трасе кретања јавног градског превоза и друге најфрекветније саобраћајнице, као и тзв. ударне рупе на другим улицама које су угрожавале безбедно одвијање саобраћаја. Позивима за пријаву оштећења на улицама у значајној мери одазвали су се суграђани путем „Беоком сервиса“ и служби „Београд пута“. Крпљење рупа на коловозима се наставља, а на пословима редовног одржавања улица свакодневно је ангажовано 12 бригада са механизацијом.

назад на вести