Ангажовањем фреза на уклањању дотрајалог асфалтног застора, Грађевинска оператива „Београд пута“ започела је радове на редовном одржавању на државним путевима другог реда: пута II A реда број 147 на путу кроз насеље Дучина у Београду (Сопот), на делу од раскрснице у насељу Зорољин, на путу  II A реда број 147, према Космају у дужини од 5 километара и на путу  II B реда број 349, деоница Дучина – Стојник, пут који пролази кроз насеље Петловац у дужини од 1,4 километра (од окретнице у Дучини до моста код насеља Петловац, према Стојнику). У склопу радова на редовном одржавању биће извршено пресвлачење деоница на овим путевима новим асфалтом. На најугроженијим местима, где је евидентирано оштећење коловозне конструкције, пре уградње новог асфалтног застора биће извршена њена замена у складу са потребама. Радови ће се одвијати под саобраћајем уз одговарајућу саобраћајну сигнализацију, а њихов завршетак предвиђен је 10. јула.

назад на вести