У циљу повећања безбедности деце, Служба за саобраћајну сигнализацију врши опремање зона основних новом сигнализацијом и саобраћајном опремом. Зоне шест основних школа у граду опремају се новом сигнализацијом и саобраћајном опремом. У складу са налогом Секретаријата за саобраћај, Служба за саобраћајну сигнализацију поставила је у претходних десет дана саобраћајне знаке и опрему у зонама шест школа: „Иван Милутиновић“ у Вишњици, „Вељко Дугошевић“ на Звездари, „Светозар Милетић“ у Земуну и у зонама вождовачких основних школа „Јајинци“ и „Филип Филиповић“. Постављени су знаци који обавештавају возаче да улазе у зону школе и обавезују их да смање брзину кретања на 30km/h, постављање гелендер ограде и стубићи. У наредним данима екипе „Београд пута“ обележиће хоризонталну сигнализацију, а зоне које окружују наведене школе добиће и физичке препреке на коловозу – тзв. лежеће полицајце и платформе. Ознаке на коловозу, успоривачи брзине, саобраћајни знаци и друга опрема треба да допринесе већој безбедности деце при доласку и одласку из школе, а возаче упозори да додатно скрену пажњу опрез при вожњи у овим зонама.

назад на вести