Првог јуна 2014.године, ЈКП „Београд пут“ поверено је редовно одржавање државног пута IА реда Обилазница око Београда, деоница Нови Бановци – тунел Липик. Укупна дужина деонице у надлежности „Београд пута“ износи 32км. У њеном саставу налазе се Остружнички мост и више мањих мостова, као и две денивелисане петље: Добановачка и Остружничка. Послови редовног одржавања Обилазнице око Београда у надлежности „Београд пута“ обухватају: – одржавање коловоза – одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације – одржавање еластичне одбојне ограде и заштитне жичане ограде – одржавање бетонских канала и каналета у оквиру хидросистема – одржавање зеленог путног појаса – кошење траве и резање грања – одржавање хигијене путног појаса, банкина и разделног појаса – дежурство и одржавање коловоза у зимским условима

назад на вести