Контакт: 011/3302 800

Webmail

Радови у Улици краља Милутина

Улица краља Милутина се ради на основу програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2020. годину и по пројекту који је одобрио Секретаријат за саобраћај.

Предвиђено је да eкипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“  извршe комплетну замену коловозне конструкције, реконструкцију тротоара и паркинга, са заменом ивичњака. До сада су урађени комплетни припремни радови и носећи асфалтни слојеви на делу од Немањине до Тиршове улице. 

Завршетак радова је планиран за крај августа.

Саобраћај се одвија по измењеном режиму уз постављену одговарајућу, привремену саобраћајну сигнализацију.