Имајући у виду да смо директно прозвани у тексту који смо навели у наслову, сматрамо да је наша обавеза да јавност упознамо са чињеницама.

  1. У наслову наводите да је градска власт уништила ЈКП “Београд пут”.

 Морамо да Вас обавестимо да је ново руководство предузећа ступило на дужност маја 2014.године, па са тим у вези:

– на дан 31.12.2013.године изражен губитак од 1,1 милијарда динара, а 31.12.2021.године добит од 71,5 милиона динара;

– укупан резултат из пословања у периоду 2008. до 2013.године је био губитак у износу од 800 милиона динара док је наш резултат из пословања од 2014. до 2021.године остварена добит у износу од 2,3 милијарде динара;

– на дан 31.12.2013.године дуг према банкама и добављачима је био 2,3 милијарде динара, а на дан 05.08.2022.године дуг према банкама и добављачима је НУЛА динара, то јест фирма не дугује никоме и нема ниједан кредит или лизинг, а добављачи су измирени у целости, где су укључене све прокњижене фактуре до наведеног дана.

  • Наводите како смо ми параван за приватнике и како позајмљујемо референце и средства.

Чињенице су следеће: од 2014 године до данас од укупног прихода, 80% чини приход код Оснивача преко ЈП “Путеви Београд”-а и Секретаријата за саобраћај, остатак од 20% представља приход код трећих лица за који се као фирма боримо да би унапредили пословање, остварили већи промет, остварили већу добит којом директно доприносимо увећању градског буџета. 

У том контексту учествујемо на јавним набавкама услуга и радова за које имамо капацитета. Начин на који нудимо наше услуге на тржишту зависи од тога да ли потенцијални посао можемо технички да извршимо самостално или не. Уколико имамо капацитета и можемо целокупан посао да извршимо самостално, на такве послове идемо сами. Ако је случај другачији нудимо услугу или радове у конзорцијуму односно као члан групе понуђача, некада као водећи члан, некада као члан за део који можемо да извршимо а да не угрозимо динамику извршења налога од стране Оснивача. У сваком случају, све што у таквим поступцима добијемо, радимо само и искључиво по овереном Ценовнику који је усвојио и сагласност на исти донео наш Оснивач – град Београд, који је такође потврђен и од стране Надзорног одбора. За потребе израде исправне понуде неопходно је да сваки члан групе понуђаца приложи референце којима потврђује искуство за одређени део предмета набавке. По аналогији, ми у случајевима заједничког наступа прилажемо референце за наш део потенцијалног посла. 

Такође наводите да позајмљујемо средства.

С тим у вези, чињеница је да ЈКП “Београд пут” НИКАДА није вршио никакву позајмицу средстава. У прилог чињеницама горе наведеним, а у супротности са наводом да ЈКП “Београд пут”-у остају “мрвице” морам да Вас информишем да смо ми као носилац посла добили изградњу терминуса у Дунавској улици у вредности од 282 милиона динара, реконструкцију улице Драгослава Срејовића у вредности од 194 милиона динара и реконструкцију платоа испред Дома Народне скупштине од 110 милиона динара. У суми, директни приходи од 2014. године до данас само код приватног сектора износе 1 милијарду динара. 

Такође, чињеница је да смо од 2014.године до данас уплатили добит Оснивачу, у буџет Града Београда, износ од 699 милиона динара, за разлику од периода 2008. до 2013.године за који није уплаћивана добит, а добит се исказује на основу укупних прихода и расхода а не само на основу прихода од Оснивача. Да будемо прецизни, уколико је потребно, и од уговорених послова са трећим лицима, остварена добит иде Оснивачу. Иначе, добро пословање сваког јавног предузећа, извршиоца одређене услуге или радова јесте, да привуче приход код трећих лица, да се не ослања само на Оснивача. Таква је била тенденција, како Ви кажете претходне власти, што је свакако за сваку похвалу. Иначе, не постоји законска препрека јавном предузећу да се бори и добија послове на тржишту. Такође, не постоји забрана Града за такве поступке. Да ли неко жели да тај приход који остварујемо на тржишту не иде према ЈКП “Београд пут”-у, врло је могуће.

  • Да не би остали ускраћени за одговоре на сва питања, ево појашњења на питање како бирамо партнере за потребе конзорцијума. 

У случају када смо ми водећи члан групе понуђача одабир осталих чланова вршимо по систему да бирамо фирме за које сматрамо да квалитетно извршавају свој део посла, да су конкурентне на тржисту и да су ликвидне. Спој ова три критеријума дају најбоље шансе да се посао добије, као и квалитетно уради, а ликвидност доприноси бољој сигурности у солидарној одговорности према послу у целини. Пример таквог одабира у 2021.години – “Реконструкција платоа Дома Народне скупштине”, јесте избор партнера за обраду постојећих плоча и уградњу истих. У том поступку смо послали захтев за понуду на три адресе фирми који су најбољи у том послу, добили понуде, одабрали понуђача са најнижом ценом и оформили споразум.

У случају да смо у конзорцијуму члан групе понуђача, по Закону о јавним набавкама, преко портала потенцијални понуђачи нас позивају уколико сматрају да смо адекватан партнер у послу. Одговарамо на први позив и прихватамо сваки пут првог који нас позове у случају да је исти конкурентан, ликвидан и квалитетно изводи радове, јер смо и у овом случају солидарно одговорни. У овом случају Ви наводите само једну фирму. Иначе, у конзорцијуме смо ишли и са Србија аутопутем, Срем путем, Енергопројектом и другима, а било је случајева да у конзорцијум идемо само са фирмама чији је Оснивач Град Београд

  • На питање зашто не учествујемо са ЈП “Путеви Београда”:

Наводимо да они нису извршилац у послу. ЈП “Путеви Београда” не поседују техничке капацитете за извођење или пројектовање путева. Они су основани да буду Управљач и Инвеститор и самим тим нису и не треба да буду извођаци тако да нема основа бити са њима у било каквом конзорцијуму.

На крају, нисмо се оглашавали поводом Ваше изјаве да ЈКП “Београд пут” не објављује финансијске извештаје са мишљењем независног ревизора, наглашавамо да су сва документа уредно објављена на нашем сајту и да самим тим предузеће није прекршило Закон о јавним предузећима, како сте у Вашем саопштењу навели. Такође, иста документација налази се на АПР-у, која је јавно доступна.

назад на вести