Саопштење за јавност ЈКП „Београд пут“ поводом текста који је објављен на интернет порталу „Директно“ 13.08.2022.године под насловом „ССП: Какве је услуге пружала ТВ Студио Б Београд путу“ (линк: https://direktno.rs/beograd/427841/godjevac-izjava-tv-studio-b-beograd-put.html)

Имајући у виду да су нам у тексту који је објављен на порталу „Директно“ дана 13.08.2022. године постављена питања, сматрамо да је наша обавеза да одговоримо:

Радиодифузно предузеће “Студио Б” доо, у периоду од 06.06.2022.године до 17.06.2022.године, пружило је ЈКП „Београд-пут“ услуге информисања јавности путем објављивања обавештења – 10 обавештења у укупном трајању од 650 секунди, а чија је вредност 1.300.000,00 динара без ПДВ-а. Наведени трошак представља укупан трошак предузећа за предметне услуге за месец јун 2022.године.

ЈКП „Београд-пут“ Београд као вршилац комуналне делатности дужно је да у средствима јавног информисања или на други одговарајући начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга ( чл. 15 Закона о комуналној делатности  “Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

Укупан трошак предузећа у периоду од 01.01.2022.год. до 13.08.2022.год. за потребе информисања јавности износи 6.500.000,00 динара без ПДВ-а.

назад на вести