На основу Програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2022.годину, екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП “Београд пут” започеле су 19.септембра радове у Крунској улици на делу од Београдске до Курсулине.

Пројекат предвиђа замену коловоза, односно израду нових асфалтних слојева и замену ивичњака на острвима. Радови се изводе у пет фаза.

назад на вести