Екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“ тренутно изводе радове у оквиру прве фазе радова на уређењу Вишњичке улице, на делу од прилаза гаражи тржног центра до Улице војводе Мицка. Прва фаза радова на проширењу ове важне саобраћајнице биће завршена крајем маја.

Проширење коловоза и уређење Вишњичке улице предвиђа радове од Улице Мије Ковачевића до Сланачког пута. Укупна дужина деонице која ће бити реконструисана је 2439 метара. Након завршетка радова ова важна саобраћајница ће бити проширена са по једном траком у оба смера.

Радови се изводе у три фазе:

Прва фаза радова је од Миријевског булевара до Улице војводе Мицка Крстића. Укупна дужина прве фазе је 1.400m и састоји се из 4 подфазе:

1.подфаза: деоница од Миријевског булевара до Пута за Аду Хују

2.подфаза: од Пута за Аду Хују до Диљске улице

3.подфаза: од Диљске улице до улаза за гаражу тржног центра „BIG Fashion“

4.подфаза: од улаза за гаражу тржног центра „BIG Fashion“ до Улице војводе Мицка Крстића

Друга фаза реконструкције обухвата део Вишњичке улице од Улице војводе Мицка Крстића до раскрснице са Улицом Мије Ковачевића. Радови у овој фази условљени су радовима других извођача. Дужина деонице друге фазе износи 600m.

Трећа фаза су радови на делу од Миријевског булевара до раскрснице са Сланачким путем, где је пројектом планиран кружни ток. Дужина треће фазе је 420m.

У постојећем стању Вишњичка улица се састоји из две саобраћајне траке по смеру, док ће новопројектованим решењем имати три траке по смеру укупне ширине 9.5 m.

Радови се изводе под саобраћајем, уз поштовање свих безбедносних мера и прописа. Планирани датум завршетка радова је 1.октобар 2023.године.

назад на вести