ЈКП „Београд пут” је носилац одржавања саобраћајница на територији Београда у зимској сезони. Одржава око 2.283км саобраћајница – градских улица и општинских путева као и 300км државних путева II реда на територији града (у свих 17 општина), више од 250 мостова и надвожњака, као и тротоаре на једном делу објеката. По потреби и захтеву градског Штаба, предузеће се ангажује за рад и на саобраћајницама које нису предвиђене планом и програмом рада Зимске службе у складу са могућностима и капацитетима.

Зимска сезона почиње 1. новембра 2019. године и траје до 31. марта 2020. године.

Упоредо са редовним активностима на санацији, адаптацији и одржавању улица на подручју Београда, ЈКП „Београд пут”, извршио је неопходне припреме за рад Зимске службе. За послове одржавања улица и путева у зимском периоду на територији града Београда биће по предвиђеном плану ангажована следећа механизација:

  • 160 возила са комплетном зимском опремом (кипери, мултикар возила, путарци и вили возила)
  • 20 грађевинских машина

Предузеће је активно учествовало на припреми Оперативног плана рада, заједно са надзорним органом, ЈП „Путеви Београда”. Извршена је набавка индустријске соли, калцијум хлорида и потребних количина камених агрегата за посипање коловоза. Извршена је припрема 14 зимских база – пунктова, од којих су 7 лоциране на ширем градском подручју, са којих ће екипе Зимска службе активно деловати током зимске сезоне.

Одржавање саобраћајница врши се у складу са Оперативним планом одржавања улица и путева, који је усвојен од стране највиших органа градске управе, а према утврђеним приоритетима:

  • Улице првог приоритета су улице којима се првенствено крећу аутобуси јавног градског саобраћаја. Таквих улица и путева има 1005 односно 1790 км које према Плану треба да буду очишћене у року од четири сата по престанку падавина, што чини преко 78% предвиђених планских обавеза.
  • Улица и путева другог приоритета има 875 односно 493 км и требало би да буду очишћене у року од 48 сати по престанку падавина.
  • Саобраћајнице ширег градског подручја чије је коловоз потребно очистити за 12 часова по престанку падавина.

У току рада Зимске службе неопходна је асистенција, сарадња и помоћ пре свега саобраћајне полиције али и других субјеката – јавних комуналних предузећа, саобраћајне инспекције, медија и самих грађана јер је зимска служба организован тимски рад.

Екипе Зимске службе ЈКП „Београд пут” дежурају 24 сата. Дежурни капацитети одређују се у зависности од прогнозираних временских услова, уз сагласност надзорног органа ЈП „Путеви Београда”, односно ЈП „Путеви Србије”.

Молимо суграђане, нарочито возаче, да испоштују саобраћајну сигнализацију, заустављају и паркирају возила на прописан начин, пропусте возила под ротацијом и раднике са обележјем ЈКП „Београд пут” приликом интервенције како би брже и квалитетније очистили улице и омогућили нормално функционисање саобраћаја нашег града. 

назад на вести