Почетак сезоне рада Зимске службе

објављено дана 24.11.2016

Почетак сезоне рада Зимске службе

Зимска служба овогодишњу сезону започела је 12.новембра због суснежице и снега који је пао у вишим деловима града и пада температуре. Званично, зимска сезона почиње 15.новембра и траје до 31.марта 2017.године.
У суботу, 19.новембра отворена је новоизграђена База 7 која се налази на Новом Београду испод моста Газела. То је био савршен повод да се званично „отвори“ нова сезона. Градски званичници, представници градске управе, других комуналних предузећа и медији имали су прилику обиђу нову базу, изврше смотру капацитета и поразговарају о начину рада службе.
Уз изузетан напор и у кратком временском периоду, уз подршку Града Београда и сагласност Путева Србије, ЈКП „Београд пут“ је изградио нову Зимску базу 7, у Улици Владимира Поповића испод моста Газела, са свим неопходним садржајима - контејнерима за смештај извршилаца, халом за со и паркинг простору за смештај механизације и опреме.
Нова база је од изузетног значаја за зимско одржавање саобраћајница на општинама Нови Београд и Земун, посебно због увећаног обима саобраћајница за одржавање у зимским и летњим условима, насталим преласком из надлежности Републике у надлежност Града Београда. Од 100км саобраћајница, које су прешле у надлежност на одржавање граду Београду, више од половине је на територији поменутих општина (Стари аутопут за Нови Сад, „Северна тангента“, Батајнички пут).
Користи локације новоизграђене базе су вишеструке:
• Директно смањење или укидање празних ходова
• Мањи трошкови зимске службе и допуне материјала за посипање
• Ефективније време деловања(обилазак комплетне трасе)
• Локација се налази на самој траси државног пута А1 испод Газеле што је чини изузетно важнoм за одржавање једне од врло важних саобраћајних петљи града Београда - Мостарске петље
База VII је прва нова база коју је ЈКП „Београд пут“ изградио од 2004 године

ЈКП „Београд пут“ је носилац одржавања саобраћајница на територији Београда у зимској сезони. У зимским условима, „Београд пут“ одржава око 2.510км саобраћајница – градских улица, општинских путева, државних путева II реда на територији града, више од 250 мостова и надвожњака, као и тротоаре на једном делу објеката. По потреби и захтеву градског Штаба, предузеће се ангажује за рад и на саобраћајницама које нису предвиђене планом и програмом рада Зимске службе.
ЈКП „Београд пут” има шест деценија искуства у одржавању београдских саобраћајница у зимском периоду. Примењује изузетно висок ниво обраде улица и путева како би обезбедио несметано и безбедно одвијање саобраћаја у престоници у зимским условима, што боље одвијање јавног градског превоза, функционисање јавних институција, комуналних система и система снабдевања. Овај нимало лак задатак за двомилионску метрополу са великим бројем моторних возила, до сада је обављан веома успешно.
Треба нагласити да је прираст саобраћаја по подацима МУП-а 28% у последњих 19 година. Према званичним подацима у Београду има преко 630.000 регистрованих возила.

Упоредо са редовним активностима на санацији, адаптацији и одржавању улица на подручју Београда, ЈКП „Београд пут“, извршио је неопходне припреме за рад Зимске службе:
- Урађен је ремонт и припрема:
• 104 камиона
• 38 мултикар возила (превасходно намењених за рад у споредним улицама)
• 6 специјализованих машина намењених рашчишћавању деоница са снежним наносима и сметовима
• 32 грађевинске утоварне машине
• 154 јединица зимске опреме (посипача и раоника).
Међу наведеним, 85 возила у Зимској служби „Београд пута“ опремљено је ротационим посипачима са опцијом тзв. мокрог посипања. Овај вид посипања подразумева могућност употребе течног калцијум-хлорида који је ефикасан на температурама и до -17оЦ.
- Предузеће је активно учествовало на припреми оперативних планова рада:
• градске Дирекције за путеве који обухвата градске улице и општинске путеве на подручју Београда. Надлежни органи усвојили су овај план и он је верификован од стране Градоначелника.
• Дирекције за путеве Републике који се односи на одржавање државних путева IIA и IIB реда.
- Извршена је набавка индустријске соли и потребних камених агрегата за посипање коловоза. ЈКП „Београд пут“ тренутно располаже са 19.000 тона путарске соли.
- Извршена је припрема 14 база – пунктова са којих ће дејствовати Зимска служба
- Завршена је књига Зимске службе која ће објединити наше надлежности, обим и организацију рада Зимске службе „Београд пута“.
Одржавање саобраћајница врши се у складу са Планом који је усвојен од стране надлежних градских органа. Градске улице одржавају се у складу са Планом утврђеним приоритетима:
• Улице првог приоритета су улице којима се крећу аутобуси јавног градског саобраћаја. Таквих улица има 1.095 и према Плану треба да буду очишћене у року од два до четири сата по престанку падавина.
• Улица другог приоритета има 996 и требало би да буду очишћене у року од 48 сати по престанку падавина.
- У току рада Зимске службе неопходна је асистенција и помоћ пре свега саобраћајне полиције али и других субјеката - јавних комуналних предузећа, саобраћајне инспекције, медија и самих грађана јер је зимска служба организован тимски рад.

Екипе Зимске службе „Београд пута” дежурају 24 сата. Дежурни капацитети одређују се у зависности од прогнозираних временских услова, уз сагласност надзорног органа Дирекције за путеве града, односно ЈП „Путеви Србије“.

Са десне стране се налазе
коментари на ову вест.

Тренутно коментара.

Оставите коментар..

Број пријава

Сарадници