Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1223

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонске слојеве (шифра 48/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.08.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 31.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Цемент (шифра 47/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 08.08.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Мини утоваривачи (шифра 6/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 07.08.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.06.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Цистерне за воду 4×4 (2 ком.), цистерна за емулзију (1 ком.) и миксери за бетон 8×4 (2 ком.) – шифра 39/2019
 • Датум објаве последњег огласа: 07.08.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.06.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за ротационе посипаче и снежне плугове марке „Schmidt“ и „Fiedler“ (шифра 50/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 31.07.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 65/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 30.07.2019
 • Врста поступка: Pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
 • Рок: 25.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Izrada poslovno-informacionog sistema Preduzeća (šifra 87/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 29.07.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 31.08.2018
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 21/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.07.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 27.04.2017
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Istražni radovi, laboratorijska geo-mehanička ispitivanja, izrada dokumentacije za potrebe dimenzionisanja kolovoznih konstrukcija i izrade projekata putnih objekata (šifra 63/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.07.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 26.07.2017
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Izrada projekata putnih objekata (šifra 64/2017)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.07.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 26.07.2017
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Поцинковани стубови саобраћајних знакова (шифра 53/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.07.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Филтери (шифра 33/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 23.07.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.06.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Периодични прегледи, сервисарање, функционалне пробе, мерења, испитивања, ревизије, детаљни прегледи, одржавање уређаја и опреме из области заштите од пожара (шифра М/23/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.07.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 06.06.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Брусне плоче (шифра М/21/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.07.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 20.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Цемент бели (џакирани) – шифра М/19/2019
 • Датум објаве последњег огласа: 17.07.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 15.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Редне клеме и шине за редне клеме (шифра М/11/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.07.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 14.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Заптивне масе и лепкови (шифра М/10/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.07.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 21.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 43/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 16.07.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.07.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za laka teretna vozila (šifra 151/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 11.07.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 01.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 149/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 11.07.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 13.03.2019
 • Документа: