Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1196

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер.
Кликом на име колоне можете сортирати жељену колону.

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Услуга сервиса грађевинских машина „Case“ у гарантном року (шифра М/13/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 28.06.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 24.06.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Granitni ivičnjaci (šifra 138/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.02.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Адитиви за производњу бетона (шифра М/22/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.06.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 21.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Материјал за одржавање објеката (шифра 37/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.06.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 20.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Семафорске сијалице, флуо цеви и сијалице за одржавање (шифра 32/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Tehnička kontrola projekata (šifra 26/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 27.06.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 17.05.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Lična zaštitna sredstva (šifra 100/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.01.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Beton MB≥20 (šifra 21/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 02.04.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Set rezervnih modula za uređaje proizvodnje „Pupin“ (šifra 18/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 26.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 15.04.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Materijal za održavanje objekata (14/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.06.2019
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 21.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Usluge osiguranja od odgovornosti (šifra 4/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 25.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 11.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Рачунари (шифра 10/18)
 • Датум објаве последњег огласа: 19.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.06.2018
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга мобилне телефоније (шифра 7/18)
 • Датум објаве последњег огласа: 19.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.04.2018
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Електрична енергија (шифра 4/18)
 • Датум објаве последњег огласа: 19.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.05.2018
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Vibro ploče (šifra M/72/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 15.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ručni radionički alat (šifra M/71/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 15.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Motori SUS (šifra M/70/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2019
 • Врста поступка: Nabavka male vrednosti
 • Рок: 14.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ručno vođeni vibrovaljkovi (šifra 150/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.03.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Garnitura valjaka (šifra 142/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.04.2019
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Premazi za antikorozivnu zaštitu metalnih površina i konstrukcija (šifra 126/2018)
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2019
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 21.02.2019
 • Документа: