Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1726

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Декоративни барикадни стубићи (шифра 123/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Поцинковани стубови саобраћајних знакова (шифра 122/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Пупин” (шифра 118/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Светлећи саобраћајни знакови и маске светлећих саобраћајних знакова са унутрашњим осветљењем (шифра 115/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Еруптивни камени материјал (шифра 96/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 02.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ретрорефлектујући материјали за производњу саобраћајне сигнализације (шифра 90/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Elcom” (шифра 117/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Elcom” (шифра 116/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 35/50 (шифра 95/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 160/220 (шифра 94/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга ремонта “Multicar” возила (шифра 107/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техичке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Беоелектро” (шифра 111/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за постројење за производњу асфалта “Benninghoven”(шифра 105/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Санација вентилације на објектима (шифра 108/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 17.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 27.12.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Једнострана ограда за путеве (шифра 101/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 17.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 11.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Делови кочионог система марке “Wabco” (шифра 106/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 13.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.12.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Алуминијумски лимови (шифра 84/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 10.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.12.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Гумене физичке препреке (шифра 85/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 06.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.12.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Имплементација адаптибилног ПТВ система (шифра 102/2022). Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 01.12.2022
 • Врста поступка: Pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
 • Рок: 14.12.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Siemens” (шифра 104/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 01.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.12.2022
 • Документа: