Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1657

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Техничке контроле пројеката (шифра 99/2019)
 • Датум објаве последњег огласа: 14.07.2022
 • Врста поступка: Kvalifikacioni
 • Рок: 13.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Штампачи, плотери и скенери (шифра 21/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 13.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 48/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 22.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каблови (шифра 39/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 09.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Заштитна путна ограда за аутопут (шифра 35/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Боја за путеве (шифра 44/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 05.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Семафорске сијалице, флуо цеви и сијалице за одржавање (шифра 40/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 08.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ротациони посипачи и раоници (шифра 43/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за компресоре марке “Атмос” (шифра 42/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 21.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања имовине и лица (шифра 38/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 17.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ножеви за стругање асфалтне и бетонске путне подлоге за глодалице (шифра 41/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 11.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонске слојеве (шифра 33/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сервисирање и баждарење вага (шифра 34/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 21.06.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Једнострана ограда за путеве (шифра 37/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Опрема и додатни материјал за заваривање (шифра 24/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 04.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 20.06.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за производњу асфалта (шифра 31/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 03.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 08.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонске слојеве (шифра 32/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 02.06.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.07.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Дилатације (шифра 36/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 27.05.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.06.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања од одговорности (шифра 30/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.05.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.06.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Декоративни барикадни стубићи (шифра 29/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 18.05.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.05.2022
 • Документа: