Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1657

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за производњу асфалта (шифра 59/2022) – конкурентни поступак са преговарањем са понуђачима из претходно спроведеног отвореног поступка
 • Датум објаве последњег огласа: 09.09.2022
 • Врста поступка: Konkurentni dialog
 • Рок: 26.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ревизија финансијских извештаја ЈКП “Београд-пут” за период 01.01.2022.-31.12.2022.године (шифра 67/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 09.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Bomag”(шифра 63/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.10.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Штампачи, плотери и скенери (шифра 57/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 23.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Акумулатори (шифра 64/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 19.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови и решетке за водовод и канализацију (шифра 60/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 03.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Делови за зимску опрему (раоници и посипачи) марке “Rasco” (шифра 62/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 02.09.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за ротационе посипаче и снежне плугове марке “Schmidt” и “Fiedler”(шифра 61/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Филтери (шифра 50/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Wirtgen”, “Vogele” и “Hamm”(шифра 58/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 19.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.09.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Заштитна путна ограда за аутопут (шифра 55/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 17.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Флуиди за пренос топлоте постројења за производњу (шифра 54/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: ПВЦ и ПЕ цеви за заштиту каблова (шифра 56/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Бетонске цеви и радијална цигла (шифра 47/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 29.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за теретна возила марке “MAN”(шифра 46/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 10.08.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Имплементација адаптибилног ПТВ система (шифра 53/2022). Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.07.2022
 • Врста поступка: Pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
 • Рок: 18.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Праћење и испитивање квалитета: производње асфалта и бетона и њихових производа,компоненталних материјала који су саставни део коловозних конструкција и уградње слојева који су саставни део коловозних конструкција(шифра 49/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Материјал за одржавање објеката (шифра 45/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: ПВЦ и ПЕ цеви за заштиту каблова (шифра 51/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.08.2022
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови, капе и решетке за водовод и канализацију (шифра 52/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.07.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.07.2022
 • Документа: