Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1726

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Глодалица за асфалт ( 2 ком – 1000 мм и 2000 мм) по систему старо за ново (шифра 11/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Камионска електронска вага за базу Лазаревац (шифра 1/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Гумене физичке препреке (шифра 9/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 23.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Elcom”(шифра 6/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 18.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Адитив за производњу асфалта са додатком рециклираног материјала (шифра 10/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 18.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.03.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Изнајмљивање “wc” кабина (шифра 4/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 17.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 27.03.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Гранитни ивичњаци (шифра 5/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 20.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Полуситетичка, синтетичка и специјална уља за моторна возила и механизацију (шифра 2/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 08.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 20.03.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања од одговорности (шифра 3/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.03.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шљунак и песак (шифра 97/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 20.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Siemens” (шифра 109/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 14.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Лична заштитна средства (шифра 112/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 13.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сет резервних модула за уређаје производње “Беоелектро” (шифра 120/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Камионска електронска вага за базу Лазаревац – 1 ком (шифра 113/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Систем за управљање и контролу потрошње горива (шифра 127/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 01.01.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 31.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сервисна покретна радионица (шифра 126/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Дизалица (шифра 125/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 30.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Средство за одржавање утоварних сандука кипер камиона (шифра 124/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 31.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.01.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 50/70 (шифра 119/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.02.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 114/2022). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.12.2022
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 13.01.2023
 • Документа: