Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1726

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Филер (шифра 38/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 22.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 17.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резни алат за асфалт и бетон (шифра 41/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.06.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Набавка еФУК платформе за електронско успостављање система финансијског управљања и контроле (шифра 34/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 01.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 12.06.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Тестере за асфалт и бетон (шифра 21/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.06.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Дилатациона битуменска трака за спојеве (шифра 33/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 27.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.06.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге израде, уградње и крпљење церада (шифра 23/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 27.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 06.06.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Маса за заливање спојница (шифра 32/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 16.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 26.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Грађевински ручни алат (шифра 29/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 22.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Битуменско везиво БИТ 50/70 (шифра 28/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 11.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 15.06.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Технички преглед (шифра 31/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 10.05.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 22.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови, капе и решетке за водовод и канализацију (шифра 19/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 22.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 05.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за путничка возила марке “Peugeot”(шифра 14/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 19.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Yanmar”(шифра 15/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 27.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Адаптација објеката предузећа на локацији у ул. Драгослава Срејовића 8а Београд (шифра 20/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 08.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Дрвна грађа (шифра 18/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ножеви за стругање асфалтне и бетонске путне подлоге за глодалице (шифра 16/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Поцинковани стубови саобраћајних знакова (шифра 17/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 03.05.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Машина за савијање цеви (шифра 8/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 05.04.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Маса за заливање спојница (шифра 12/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 30.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 10.04.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Средство за одржавање утоварних сандука кипер камиона (шифра 7/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.03.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 10.04.2023
 • Документа: