Контакт: 011/3302 800

Webmail

Укупно тендера у бази података: 1726

Кликом на иконицу ПДФ приказаће Вам се документација која је везана за тендер, осим за поступке који се спроводе по Закону о јавним набавкама ( Сл. гласнику РС бр.91/2019).

Унесите кључну реч тендера из имена тендера:

 • НАЗИВ ПОЗИВА/ТЕНДЕРА
 • ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОГЛАСА
 • ВРСТА ПОСТУПКА
 • РОК
 • ДОКУМЕНТА
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине марке “Nobas”(шифра 24/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 25.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 09.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Филтери за отпрашивање камених агрегата (шифра 50/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 22.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 01.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Саобраћајна опрема за обезбеђење градилишта (шифра 30/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 22.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 04.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Каско осигурање моторних возила и грађевинских машина (шифра 62/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 18.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања имовине и лица (шифра 61/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 15.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 21.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуге осигурања од одговорности (шифра 60/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 15.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 25.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Најам багера са специјалним алатом и руковаоцем (шифра 42/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 15.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 31.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Материјал за одржавање објеката (шифра 36/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 13.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 28.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ремонт финишера за асфалт “Vogele” (шифра 59/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Ремонт глодалице за асфалт “Wirtgen” (шифра 58/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Резервни делови за грађевинске машине “Wirtgen”, “Vogele”и “Hamm” (шифра 57/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 16.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Услуга пружања техничке подршке за одржавање семафорских уређаја и опреме производње “Siemens” (шифра 54/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 12.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 07.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Вучена чистилица (шифра 44/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 07.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 27.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Извођење инсталација расвете у “EX” заштити (шифра 37/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 05.07.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 20.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Шахтови и решетке за водовод и канализацију (шифра 46/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 24.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје(шифра 45/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 29.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 14.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Пнеуматици (шифра 13/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 18.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Праћење и испитивање квалитета: производње асфалта и бетона и њихових производа, комп.материјала који су саставни део кол.конструкција и уградње слојева који су саставни део кол. конструкција (шифра 48/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 02.08.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Сервисирање и баждарење вага (шифра 47/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 28.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 10.07.2023
 • Документа:
 • Назив позива/тендера: Кречњачки камени материјал за тампонске слојеве (шифра 39/2023). Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки.
 • Датум објаве последњег огласа: 24.06.2023
 • Врста поступка: Otvoreni
 • Рок: 31.07.2023
 • Документа: