Поводом почетка зимске сезоне 2015/2016. године, у главној бази на Карабурми, одржана је Смотра капацитета зимске службе ЈКП „Београд пут”. Догађају су, осим домаћина на челу са директором предузећа Иваном Тејићем, присуствовали сви градски челници, као и представници медија.

Иако је 13. новембра на дан смотре температура била изнад просека, права пролећна, Зимска служба је извршила представљање  капацитета и ресурса  за предстојеће зимско одржавање улица.

ЈКП „Београд пут“ је носилац одржавања саобраћајница на територији Београда у зимској сезони. У зимским условима, „Београд пут“ одржава око 2.561км саобраћајница – градских улица, општинских путева и државних путева II реда на територији града (у свих 17 општина), више од 250 мостова и надвожњака, као и тротоаре на највећим од ових објеката. По потреби и захтеву градског Штаба, предузеће се ангажује за рад и на саобраћајницама које нису предвиђене планом и програмом рада Зимске службе.

ЈКП „Београд пут“ поверено je одржавање Обилазнице око Београда (деонице аутопута од Нових Бановаца до Остружнице) у зимским условима, што је новина у раду Зимске службе. Због тога је у Новим Бановцима формирана нова зимска база.

Упоредо са редовним активностима на санацији, адаптацији и одржавању улица на подручју Београда извршене су  неопходне припреме за рад Зимске службе:

1. Урађен је ремонт и припрема:

– 110 камиона
-38 мулти-кар возила (превасходно намењених за рад у споредним улицама)
– 6 специјализованих машина намењених рашчишћавању деоница са снежним наносима и сметовима
– 32 грађевинских утоварних машина
– 154 јединица зимске опреме (посипача и раоника)

2. Предузеће је активно учествовало на припреми оперативних планова рада:

– градске Дирекције за путеве који обухвата градске улице и општинске путеве на подручју Београда. Надлежни органи усвојили су овај план и он је верификован од стране Градоначелника.
– Дирекције за путеве Републике који се односи на одржавање државних путева IА реда (обилазница око Београда), као и IIA и IIБ реда. Налози овог органа се очекују.

3. Извршена је набавка индустријске соли и потребних камених агрегата за посипање коловоза. ЈКП „Београд пут“ тренутно располаже са 8.000 тона путарске соли, а 5.000 тона је у поступку набавке.

4. Извршена је припрема 14 база – пунктова са којих ће се дејствовати Зимска служба

5. Израђене су нове скице и описи траса и реона рада. Завршена је књига Зимске службе која ће објединити наше надлежности, обим и организацију рада Зимске службе „Београд пута“.

Одржавање саобраћајница врши се у складу са Планом који је усвојен од стране надлежних градских органа. Градске улице одржавају се у складу са Планом утврђеним приоритетима:

 

  • Улице првог приоритета су улице којима се крећу аутобуси јавног градског саобраћаја. Таквих улица има 998 и према Плану би требало да буду очишћене у року од два до четири сата по престанку падавина.
  • Улица другог приоритета има 863 и требало би да буду очишћене у року од 48 сати по престанку падавина.

У току рада Зимске службе неопходна је асистенција и помоћ пре свега саобраћајне полиције али и других субјеката – јавних комуналних предузећа, саобраћајне инспекције, медија и самих грађана јер је зимска служба организован тимски рад.

Екипе Зимске службе „Београд пута” дежурају 24 сата. Дежурни капацитети одређују се у зависности од прогнозираних временских услова, уз сагласност надзорног органа Дирекције за путеве града, односно ЈП „Путеви Србије“.

Зимска сезона почиње 15.новембра и траје до 31.марта 2016.године. По потреби, Зимска служба ЈКП „Београд пут“ дежураће и након тог датума.

ЈКП „Београд пут” има шест деценија искуства у одржавању београдских саобраћајница у зимском периоду. Примењује изузетно висок ниво обраде улица и путева како би обезбедио несметано и безбедно одвијање саобраћаја у престоници у зимским условима, што боље одвијање јавног градског превоза, функционисање јавних институција, комуналних система и система снабдевања. Овај нимало лак задатак за двомилионску метрополу са великим бројем моторних возила, до сада је обављан веома успешно. Наш је циљ да тај ниво рада задржимо и у предстојећој зимској сезони.

назад на вести