РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

31.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Војислава Илића-компресор,асфалт

Устаничка-компресор

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина-компресор,асфалт

Александра Дубчека-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Његошева угао Проте Матеје-ровокопач,компресор

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Мост у Трговачкој-чишћење од корозије и фарбање ограде

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-антикорозовна заштита и фарбање рукохвата на бетонском парапету

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-ограде

Топличин венац-ограде

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Добрињска-асфалт

Балканска-асфалт

Савска-асфалт

Војводе Миленка-асфалт

Шолина-ровокопач,компресор

Гандијева-ровокопач,компресор

Јурија Гагарина-ровокопач,компресор

Гарсија Лорке-припрема

Липетска-асфалт

Ђурићева-припрема

Светог Николе-припрема