РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

31.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Балканска-припрема,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема

Иличићева-фреза

Пивљанина Баје-компресор,асфалт,припрема

ВОЖДОВАЦ

3.Нова-Пиносава-припрема

Драгачевска-припрема

Васе Чарапића-Бели поток-припрема,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Сурчинска-Рембрантова-припрема

Милентија Поповића-компресор

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

ГО Земун-обиласци

ВРАЧАР

Хаџи Мелентијева-пикамер

ЧУКАРИЦА

Радничка-Савска магистрала-припрема,асфалт

Водоводска-фреза

Благоја Паровића угао Трешњевка-компресор,асфалт

Ибарска магистрала М22-компресор,асфалт

Кречанска-Сремчица-припрема

РАКОВИЦА

Миљаковачка-кошење

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

4.јула-припрема

8.марта-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Границе Л1904-припрема

СОПОТ

Народних хероја-Неменикуће- асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Подвожњак у Пионирској ул.-поправка расвете

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Вукосаве Ољаче-леж.полицајци

ЗЕМУН

Угриновачки пут-Алтина-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Ломина-компресор,асфалт

Кумодрашка-асфалт

3.Нова-Пиносава-припрема

Грчића Миленка угао В.Мандушића-асфалт

Хусова-компресор,асфалт

Јаше Игњатовића-асфалт

Господара Вучића-асфалт

Кларе Цеткин-компресор

Бул.Арсенија Чарнојевића-компресор

Омладинских бригада-компресор

Ратних војних инвалида-асфалт

Мачванска-пикамер

Владимира Карића-компресор

С.Петковића угао Феликса Каница-компресор

Мис Ирбијева-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-асфалт

Петкајска-заливање пукотина

Јована Дучића-заливање пукотина

Љубе Недића-асфалт

Стефана Првовенчаног-асфалт

Симе Шолаје-асфалт