РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

31.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Др.Ненада Паренте угао Булевар ослобођења - асфалт

Табановачка - фреза,асфалт

Љубићка угао Данијелова-фреза,асфалт

ЗЕМУН

МЗ Угриновци-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Булевар краља Александра - припрема

Славка Колара - Котеж - припрема

ВРАЧАР

Његошева угао Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Ладне воде - фреза

Бранка Ћопића - фреза

Меше Селмовића - фреза

Матице српске - асфалт

16.октобра - асфалт

Ладне воде - асфалт

Драгољуба Ристића - асфалт

Бранка Ћопића - асфалт

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Школска-припрема,асфалт,компресор

Ваљевска-опсецање,асфалт

Љешка-опсецање,асфалт

РАКОВИЦА

Милоша Зечевића-припрема

11.Крајишке дивизије-асфалт

Бубањских жртава-асфалт

Петра Јоавановића-асфалт

Димитрија Вученова-асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка-риперовање,припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Подземни пешачки пролаз на Теразијама код палате Албаније-уклањање графита са надстрешница

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Војвођанска угао Гандијева - бетон

Војвођанска - бетон

Дубровачка угао Рабина Алкалаја - бетон

Устаничка -компресор

Маге Магазиновић компресор

Слободана Селенића компресор

Београдска угао Дворжакова-бетон

Томашка угао Немањићка-бетон

Подавалска-бетон

Кнежевачка-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Мељак-асфалт,чишћење наноса

II Б 343 Рипањски пут-банкине

Канарево брдо-припрема,компресор

Подавалска-припрема

Вукасовићева-асфалт

Саше Филиповића - фреза

Устаничка - Мељак-ризла,рециклажа

Олге Миливојевић-ископ