РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

30.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Балканска-припрема,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема

Качаничка-фреза

Пивљанина Баје-компресор,асфалт,припрема

ВОЖДОВАЦ

3.Нова-Пиносава-припрема

Стара-Кумодраж-асфалт

Драгачевска-припрема

Васе Чарапића-Бели поток-припрема,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Новобеоградских градитеља-припрема

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

ГО Земун-обиласци

ЧУКАРИЦА

Радничка-Савска магистрала-припрема,асфалт

Водоводска-фреза

РАКОВИЦА

Миљаковачка-кошење

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

4.јула-припрема

8.марта-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Границе Л1904-припрема

СОПОТ

Народних хероја-Неменикуће- асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Стари савски мост-поправка расвете за обележавање пловног пута испод моста

ЧУКАРИЦА

Угао Ваљевске и Ендија Ворхола-израда и монтажа металног поклопца за шахт у тротоару

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Сурчински пут-леж.полицајци

ЗЕМУН

Угриновачки пут-Алтина-припрема

РАКОВИЦА

Раковичка-леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Вишњићева-компресор

Ломина-асфалт

Др.Милутина Миланковића-припрема

Кумодрашка-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Грчића Миленка угао В.Мандушића-комп.

Карађорђев трг-асфалт

Вишњичка-копресор

Вишњички венац-компресор

10.авијатичара-припрема

Живка Казанчића-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Петкајска-заливање пукотина

Јована Дучића-заливање пукотина