РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

30.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема,уклањање растиња

Браће Јерковић-асфалт

Сива стена угао Милована Јанковића-асфалт

Мештровићева-асфалт

Љубићка угао Данијелова-фреза,асфалт

Тодора Дукина-фреза,асфалт

Бањалучка-фреза,асфалт

Мештровићева-компресор

Дарвинова-компресор

Димитрија Маринковића-компресор

ЗЕМУН

Јустина Поповића-компресор,асфалт

МЗ Угриновци-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Његошева угао Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-М М Луг-припрема,фреза

Драгослава Срејовића-компресор,асфалт

Михајла Булгакова-фреза

Љубише Миодраговића-фреза

Косте Нађа-фреза

Волгина-асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-припрема

Авалска-Железник-припрема

Школска-припрема,асфалт

Љешка-опсецање,асфалт

Пожешка-опсецање,асфалт

Дан бораца-асфалт

Милана Вуковића-асфалт

Дворжакова-асфалт

Горичка угао Благоја Симића-асфалт

Клопотничка-асфалт

РАКОВИЦА

Милоша Зечевића-припрема

Пилота Михајла Петровића-опсецање,асфалт

Борска-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка-риперовање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Подземни пешачки пролаз на Теразијама код Робне куће и Игуманове палате-уклањање графита са надстрешница

Ул.Теразије-израда поклопца за шахт у тротоару

Ул.Цара Николаја II-израда поклопца за шахт у тротоару

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Узун Миркова-бетон

Мачков камен-бетон

Војвођанска-компресор,асфалт

Јурија Гагарина-компресор,асфалт

Борска-бетон

Врбничка-опсецање,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Мељак-асфалт

II Б 343 Рипањски пут-банкине

Канарево брдо-припрема

Подавалска-припрема

Вукасовићева-асфалт

Тодора Маринковића-фреза

Устаничка - Мељак-ризла,рециклажа

Олге Миливојевић-ископ