РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

29.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Колашинска-фреза,асфалт

Требињска-фреза,асфалт

Веселина Маслеше-фреза,асфалт

Мештровићева-компресор

Дарвинова-компресор

Браће Јерковић-компресор

ЗЕМУН

МЗ Батајница-компресор,асфалт

Краља Радослава угао Мајке Југовић-бетон

ВРАЧАР

Његошева угао Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-М М Луг-припрема,фреза

Волгина-фреза,асфалт

Вељка Дугошевића-фреза,асфалт

Панте Срећковића-фреза,асфалт

Супилова-фреза,асфалт

Љубице Луковић-асфалт

Северни булевар-асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-припрема

Авалска-Железник-припрема

Школска-припрема

Добривоја Јовановића-В.Моштаница-асфалт

РАКОВИЦА

Вукасовићева-припрема,асфалт

Милоша Зечевића-припрема

Пилота Михајла Петровића-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

ГРОЦКА

Стевана Синђелића-Врчин-асфалт

БАРАЈЕВО

Милинка Јелића-Вранић-банкине

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка-риперовање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко аутоп-пута у ул.Народних хероја-израда бетонских поклопаца за ревизиони отвор

РАКОВИЦА

Борска-израда и монтажа гелендера на степеништу

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Мачков камен-бетон

Цара Николаја угао Милешевска-компресор, асфалт

Пилота Михајла Петровића-опсецање,асф.

Вукасовићева-опсецање,асфалт

Борска-опсецање,асфалт

Луке Војводића-опсецање,асфалт

Видиковачки венац-опсецање,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-асфалт, чишћење наноса

Реснички пут-припрема

Подавалска-припрема

Тодора Маринковића-фреза

Устаничка - Мељак-ископ,камен,песак