РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

28.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Венизелосова угао Гундулићев венац-компресор,асфалт

Топличин венац-припрема,асфалт

Емилијана Јосимовића-компресор

САВСКИ ВЕНАЦ

Генерала Саве Грујића-припрема,компресор

ВОЖДОВАЦ

Пашманска-припрема

3.нова-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Рембрантова-Ледине-банкине

Булевар Михајла Пупина-компресор,асфалт

Александра Дубчека-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Булевар краља Александра-компресор

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

Водоводска-компресор,асфалт

Лоле Рибара-асфалт

ГРОЦКА

21.августа-Камендол-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Мост у Трговачкој-чишћење од корозије и фарбање ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа угао Васе Чарапића-асфалт

Војислава Илића-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Скендер бегова-компресор

Балканска-компресор

Краљице Наталије-компресор

Шолина-ровокопач

Браће Јерковић-припрема

Љермонтова-припрема

Гандијева-припрема

Јурија Гагарина-припрема

Гарсија Лорке-припрема

Липетска-асфалт

Вишњичка-асфалт

5.Грге Андријановића-асфалт

Ђурићева-асфалт

Светог Николе-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Генерала Саве Грујића-асфалт

Паунова-припрема,асфалт