РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

27.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Емилијана Јосимовића-компресор

Топличин венац-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Генерала Саве Грујића-асфалт

Крајишка-асфалт

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема,асфалт

ВОЖДОВАЦ

3.нова-асфалт

Децембарска-асфалт

Горња-компресор,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Рембрантова-Ледине-банкине

ПАЛИЛУЛА

Митрополита Петра-компресор,асфалт

Драгослава Срејовића-компресор,асфалт

Маријане Грегоран-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

РАКОВИЦА

Патријарха Јоаникија-компресор,асфалт

Пилота М.Петровића-компресор,асфалт

Мишка Крањца-компресор,асфалт

Борска-компресор,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа-Камендол-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа угао Васе Чарапића-асфалт

Војислава Илића-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Дечанска-компресор

Скендер бегова-компресор

Булевар деспота Стефана-компресор

Кнеза Симе Марковића-асфалт

Топличин венац-асфалт

Алексе Бачванског-асфалт

Шолина-ровокопач

Браће Јерковић-компресор

Витановачка-компресор

Устаничка-компресор

5.Грге Андријановића-асфалт

Липетска-асфалт

Вишњичка-асфалт

Маријане Грегоран-компресор

Жоржа Клеменсоа-компресор

Јастребачка-компресор

Молерова-припрема

Дубљанска-асфалт

Максима Горког-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-деоница Бели поток- Раља-монтажа и израда еласто одбојне ограде

Ужичка-асфалт

Паунова-припрема