РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

26.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Генерала Саве Грујића-асфалт

Крајишка-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Горња-припрема,фреза

Децембарска-припрема

Пашманска-компресор

Локални пут Зуце-Бели поток-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Бранков мост-компресор,асфалт

ЗЕМУН

Шандора Мајора-Земун поље-припрема

ПАЛИЛУЛА

Булевар деспота Стефана-компресор,асфалт

Драгослава Срејовића-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

РАКОВИЦА

Патријарха Јоаникија-компресор,асфалт

Пилота М.Петровића-компресор,асфалт

Мишка Крањца-компресор,асфалт

Борска компресор,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Гробљанска-Барич-банкине

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа угао Васе Чарапића-припрема,асфалт

Војислава Илића-припрема

Булевар ЈНА угао Леона Коена- асфалт

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Кнеза Симе Марковића-асфалт

Паркинг испод моста Газела-припрема

Краљице Наталије-асфалт

Шолина-ровокопач

5.Грге Андријановића-компресор

Милице Јанковић угао Генерала  Арачића-комперсор

Стевана Дукића-компресор

Маријане Грегоран-компресор

Вишњичка-компресор

Јастребачка-компресор

Сланачки пут-асфалт

Светозара Марковића-асфалт

Молерова-припрема

Дубљанска-асфалт

Максима Горког-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-деоница Бели поток- Раља-монтажа и израда еласто одбојне ограде

Паунова-припрема