РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

26.04.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Црнотравска-фреза,асфалт

Призренска-пикамер

САВСКИ ВЕНАЦ

Гаврила Принципа-фреза

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Блажа Попиводе-компресор

ЗЕМУН

Земунска 12.део-Угриновци-припрема

Милана Узелца-компресор,асфалт

Дубровачка-компресор,асфалт

Гундулићева-компресор,асфалт

Батајнички друм-фреза,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Бул.деспота Стефана-пикамер

ВРАЧАР

Сазонова-припрема,фреза,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Михаила Тодоровића-компресор

Милошев кладенац-компресор,асфалт

Стражарска коса-компресор,асфалт

Стари виногради-компресор,асфалт

Ратка Павловића-компресор,асфалт

Војислава Илића-асфалт

Михаила Тодоровића-асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдског батаљона-припрема

Милије Станојловића-припрема

Палисадска-припрема

Београдска-Сремчица-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема,асфалт

Варешка 27, бб

Станка Пауновића Вељка угао Стевана Опачића-опс.,асфалт

Мраковачка-опсецање,асфалт

13. октобра 41,43 код школе, 8 изнад базе Кијево-опс.,асфалт

Пере Велимировића-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Жарка Јелића-Добановци-припрема

ГРОЦКА

Јована Цвијића-припрема

БАРАЈЕВО

Душана Борисављевића-Мељак-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Гробљанска-Барич-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто пута у ул.Војислава Илића-Плави мост замена и фарбање заш.ограде на  пешачкој стази моста

СТАРИ ГРАД

Мост преко реке Саве у продужетку Бранкове ул.-чишћење олука у стубу 1 у Карађорђевој ул.

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Бул.Пека Дапчевића-компресор

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Мајке Јевросиме-асфалт

Пљешевачка-асфалт

Јастребачка-асфалт

Стевана Дукића-асфалт

Михајла Еминескуа-асфалт

Игора Васиљева-ровокопач

Даничарева-асфалт

Небојшина-асфалт

Алекса Ненадовић-асфалт

Д.Лапчевића угао Панте Срећковића-асф.

Расинска-бетон

Кнежевачка-бетон

Борска-опсецање,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема,асфалт

Белопољска-фреза,компресор,асфалт

Реснички пут-фреза,асфалт

Карађорђева-Драпшин-асфалт

21.маја-Врбица-чишћење наноса

Његошева-ровокопач,компресор

Крунска-ровокопач,компресор

Мутапова-ровокопач,компресор