РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

25.02.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊE

СТАРИ ГРАД

Тадеуша Кошћушког - компресор, асфалт

Дунавска - компресор, асфалт

ВОЖДОВАЦ

Пут за колонију банкине

Земљорадничка - фреза, припрема

Војислава Илића - компресор, асфалт

Војводе Влаховића - компресор, асфалт

Ристе Стефановића - компресор, асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Јурија Гагарина - асфалт

Булевар Михајла Пупина - припрема

Булевар уметности - асфалт

Николе Добровића - асфалт

Душана Вукасовића - асфалт

ЗЕМУН

Рада Кончара - компресор, асфалт

Прегревица - компресор, асфалт

Сибињанин Јанка компресор

Бежанијска - компресор, асфалт

Абебе Бикиле - компресор, асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка - фреза, компресор, асфалт

Далматинска - асфалт

Салвадора Аљендеа - асфалт

ЗВЕЗДАРА

Прешевска - припрема

ЧУКАРИЦА

Водоводска - припрема

Благоја Паровића - асфалт

Ратка Митровића - фреза, асфалт

Кнеза Вишеслава - фреза, асфалт

РАКОВИЦА

Маричка - асфалт

Ослободилаца Раковице - асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара - Равни Гај асфалт

Маршала Тита Мељак - фреза

Светосавска - припрема

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ЗЕМУН

Новосадска Батајница припрема

Угриновачки пут - асфалт

РЈ МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

МЛАДЕНОВАЦ

Мост преко ауто-пута у улици Jaнка Баџака Јагњило - рушење оштећених крилиних зидова моста

ЗЕМУН

Мост Михајла Пупин - поправка расвета

РАДИОНИЦА

израда шахтова са бетонским прстеном

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Медаковићева - припрема

Владетина - асфалт

Десанке Максимовић - компресор

Стојана Јанковића - припрема

Кнежевачка - припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

Смедеревски пут - компресор, асфалт

Дурмиторска - МЗ Иванча - припрема

Гај Амерић - асфалт

Дипломатска колонија - припрема