РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

25.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Раскрсница Младена Стојановића и Алексе Бачванског - асфалт

ВОЖДОВАЦ

Ђорђа Кратовца-фреза,асфалт

13.Нова-Зуце-припрема

Томазеова-фреза,асфалт

Тодора Дукина-фреза,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Народних хероја-асфалт

ЗЕМУН

МЗ Батајница-компресор,асфалт

Златиборска-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Његошева угао Вишка-припрема

Милешевска-компресор

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-М М Луг-припрема

Ђаковачка-фреза

Гајева-фреза

Кајмакчаланска-фреза

Димитрија Туцовића-асфалт

Ђурићева-асфалт

Марка Орешковића-асфалт

Светог Николе-асфалт

Чингријина-асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-припрема

Авалска-Железник-припрема

Школска-припрема

Славише Стевановића-Сремчица-фреза

Стевана Филиповића-пружни прелаз-Железник-асфалт

РАКОВИЦА

Вукасовићева-припрема

Кнеза Вишеслава-асфалт

Врбничка-асфалт

Стојана Јанковића-опсецање,асфалт

Нићифора Нинковића-опсецање,асфалт

Генерала Згоњанина-опсецање,асфалт

11. Крајишке дивизије-опсецање,асфалт

Бубањских жртава-опсецање,асфалт

Петра Јовановића-опсецање,асфалт

Димитрија Вученова-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема,асфалт

БАРАЈЕВО

1.српског устанка-банкине

Београдског батаљона-банкине

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-ископ

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗВЕЗДАРА

Мост у ул.Матице Српске-замена бетонских плоча на пешачкој стази моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.Николе Тесле-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Рипањски пут-припрема

Боре Станковића угао Мутапова-компресор

Милошев кладенац-бетон

Миливоја Перовића-бетон

Милорада Шапчанина-бетон

Чингријина-бетон

Мачков камен-бетон

Борска-бетон

 ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-фреза

Генерал Жданова-Авалски пут-Бели поток-асфалт

Реснички пут-припрема

Подавалска-припрема

Вукасовићева-фреза

Канарево брдо-фреза

Устаничка - Мељак-рециклажа