РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

23.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Балканска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема,асфалт

Пивљанина Баје-припрема,фреза

Топчидерски венац-припрема

Ужичка-припрема,асфалт

ВОЖДОВАЦ

Стара-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Драгачевска-припрема

Браће Јерковић-асфалт

Господара Вучића-компресор,асфалт

Качерска-компресор

Устаничка-компресор,асфалт

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

ГО Земун-обиласци

ЧУКАРИЦА

Шавничка-припрема

Мојковачка-припрема

РАКОВИЦА

Сердар Јанка Вукотића-асфалт

Борска-асфалт

Делови-асфалт

Ивана Мичурина-компресор

Хајдук Вељкова-кошење

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-Мељак-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Границе Л1904-припрема

СОПОТ

Народних хероја-Неменикуће-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-монтажа арматурних кошева за потпорни зид

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

ЗЕМУН

Угриновачки пут-Алтина-припрема

Угриновачки пут 26.део-Алтина-припрема

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-леж,полицајци

ЧУКАРИЦА

Радничка-ограде

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Студентски трг-компресор

Мајора Б. Вукосављевића-асфалт

Омладинских бригада-асфалт

Бежанијска-компресор

Ратних војних инвалида-припрема

Старине Новака-асфалт

Пана Ђукића-асфалт

Миљаковачке стазе-компресор

Копаоничка-компресор

Краља Петра-припрема

Д.Петровића Шанета-припрема

Драгољуба Стојановића-припрема

Саве Ковачевића-асфалт

Рифата Бурџевића-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-припрема

II A 153-Смедеревски пут-припрема,поправка одбојне ограде