РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

23.05.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Калемарска-припрема

Булевар ослобођења-припрема

Кумодрашка-опсецање,асфалт

Витановачка-опсецање,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Милентија Поповића-компресор,асфалт

ЗЕМУН

ГО Земун-ударне рупе-обиласци

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Вишњица-припрема

Вишњичка-фреза

ВРАЧАР

Грчића Миленка-фреза

ЗВЕЗДАРА

Мије Ковачевића-компресор,асфалт

Матице Српске-компресор,асфалт

Михаила Булгакова-компресор,асфалт

Љубише Миодраговића-компресор,асфалт

Капетана Милоша Жуњића-компресор,асфалт

Чаробне фруле-компресор,асфалт

Нине Кирсанове-асфалт

ЧУКАРИЦА

Раде Спасојевић-Рушањ-асфалт

Ратка Митровића-опсецање,асфалт

Николаја Гогоља-опсецање,асфалт

Достојевског-опсецање,асфалт

Шумадијски трг-опсецање,асфалт

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема

Расинска-припрема

СУРЧИН

Војвођанска-асфалт

ГРОЦКА

Јована Цвијића-припрема

СОПОТ

Пут ка Великој Иванчи-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Гробљанска-Барич-ризла

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто пута у ул.Војислава Илића-израда  и монтажа ограде

ВРАЧАР

Подземни пешачки пролаз испод ул.Јужни булевар и Устаничке - фарбање зидова пролаза исписаних графитима и поравка расвете

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Високог Стевана-ровокопач

Дарвинова-асфалт

Илије Гарашанина-асфалт

Дизнијева-компресор

Ранка Миљића-копмпресор

Билогорска-компресор

Дунавска-припрема

Саве Ковачевића-припрема

Бранка Момировића-припрема

Игора Васиљева-ровокопач,компресор

Палих бораца-бетон

Драгољуба Стојановића-ровокопач

Маршала Тита-асфалт

Живка Живковића-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

IIБ 346 Рипањски пут-банкине

Олге Миливојевић-Баћевац-ископ,камен

Спој Рајковца и села Младеновац-банкине