РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

23.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

10.Нова-Пиносава-припрема

Миклошићева-фреза,асфалт

Тетовска-фреза,асфалт

Раде Кончара-фреза,асфалт

ЗЕМУН

МЗ Батајница-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Цвијићева-компресор,асфалт

Старине Новака-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког угао Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-М М Луг-припрема

Захумска угао Ћирила и Методија-фреза

Милоша Јанковића-компресор,асфалт

Милана Ракића-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Стевана Филиповића-пружни прелаз-Железник-асфалт

Београдска-Сремчица-припрема

Авалска-Железник-припрема

Школска-фреза

РАКОВИЦА

Вукасовићева-фреза,припрема

Борска угао Хасанагинице-опсецање,асфалт

Виноградски венац-опсецање,асфалт

Врбничка-опсецање,асфалт

Булевар Патријарха Павла-(код Фијата)-опсецање,асфалт

Мишка Крањца-опсецање,асфалт

Пилота Михајла Петровића-опсецање,асфалт

Стојана Јанковића-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

БАРАЈЕВО

Ливадска-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗВЕЗДАРА

Мост у ул.29.новембра-Бегаљица-замена ограде на мосту

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто-пута у ул.Војислава Илића-Плави мост - израда ограде за пешачку стазу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.Николе Тесле-асфалт, припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Рипањски пут-припрема

Генерала Хорватића-асфалт

Милана Ракића угао Гершићева-ровокопач

Витезова карађорђеве звезде-асфалт

Београдска угао Дворжакова-бетон

Томашка угао Немањића-бетон

Дан бораца угао Милана Вуковића-бетон

Благоја Паровића-опсецање

Јеличићева-опсецање

Моравска-опсецање

Раде Спасојевић-опсецање

14.октобра-опсецање

Виноградски венац-опсецање

17. октобра-опсецање

 ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-фреза

Моше Пијаде-Врчин-асфалт

Реснички пут-припрема

Подавалска-Ресник-асфалт