РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

22.11.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-припрема

Високог Стевана-припрема,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А. Карађорђевића-припрема

Генерала Саве Грујића-припрема

Конављанска-асфалт

Качаничка-асфалт

Ужичка-фреза,припрема

Пивљанина Баје-припрема,фреза

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема

Децембарска-припрема

Драгачевска-фреза

НОВИ БЕОГРАД

Недељка Гвозденовића-припрема

ЗЕМУН

22.октобра (Угриновци)-припрема,фреза

ПАЛИЛУЛА

Лесновска-припрема

ГО Палилула-крпљење ударних рупа

Ане Франк-припрема,асфалт

Лазе Стефановића-припрема,асфалт

ВРАЧАР

Бул.краља Александра угао Кумановска-компресор,асфалт

Макензијева угао Катанићева-компресор,асфалт

Цара Николаја II-компресор,асфалт

Милешавска-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Лазара Кујунџића-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа (Камендол)-асфалт

БАРАЈЕВО

Вучинац-асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Шкотских сестара-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Железничка (Барич)-припрема

Л02005-МЗ Јасенак-кошење

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

Мост преко канала Галовица у ул. Јаковачки Кормадин-израда заштитне ограде на мосту

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Сланци-израда шахт поклопца за тротоар

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Јакова Галуса-компресор,асфалт

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА угао Леона Коена-леж.полицајци

Патријарха Германа-припрема

ПАЛИЛУЛА

Зрењанински пут-припрема

РАКОВИЦА

Милана Бартоша-леж.полицајци

Подавалска-леж.полицајци

Ђује и Драгољуба-леж.полицајци

Првобораца-леж.полицајци

Боже Јеремића-леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Калемегдан павиљон Цвијета Зузорић-припрема

Војводе Тозе-асфалт

Сланачки пут-компресор

Ваљевског одреда-компресор

Живка Давидовића-асфалт

Звездарска-асфалт

Браће Срнић-асфалт

Димитрија Туцовића-припрема

Миљаковачке стазе-асфалт

Подавалска-асфалт

Нићифора Нинковића-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

Мостарска петља-припрема