РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

22.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Браће Југовић-компресор,асфалт

Скендер бегова-компресор,асфалт

Гунулићев венац-компресор

Балканска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића- фреза,припрема

Пивљанина Баје-припрема

Топчидерски венац-припрема

Ужичка-припрема,асфалт

ВОЖДОВАЦ

Стара-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Господара Вучића-компресор

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

ГО Земун-обиласци

ЧУКАРИЦА

Солунских бораца-припрема

Шавничка-припрема,компресор

РАКОВИЦА

Сердар Јанка Вукотића-припрема

Борска-припрема

Боже Бауцала-компресор

Тузланска-компресор

Хајдук Вељкова-кошење

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-Мељак-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Границе Л1904-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Локални пут Рудовци-Пркосава-припрема,асфалт

СОПОТ

Народних хероја-Неменикуће-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-израда арматурних кошева за потпорни зид

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА-компресор

НОВИ БЕОГРАД

Народних хероја-леж.полицајци

ЗЕМУН

Угриновачки пут-Алтина-припрема

Угриновачки пут 26.део-Алтина-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Ломина-ровокопач

Видска-компресор

Мајора Б. Вукосављевића-асфалт

Омладинских бригада-асфалт

Бежанијска-компресор

Ратних војних инвалида-припрема

Старине Новака-асфалт

Пана Ђукића-асфалт

Делови-компресор

Копаоничка-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-припрема,асфалт

II A 153-Смедеревски пут-припрема,поправка одбојне ограде

Благоја Паровића-припрема,фреза

Карађорђева-пикамер