РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

22.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

10.Нова-Пиносава-припрема

Миклошићева-фреза,асфалт

Тетовска-фреза,асфалт

Раде Кончара-фреза,асфалт

ЗЕМУН

МЗ Батајница-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Цвијићева-компресор,асфалт

Старине Новака-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког угао Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-М М Луг-припрема

Захумска угао Ћирила и Методија-фреза

Милоша Јанковића-компресор,асфалт

Милана Ракића-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Стевана Филиповића-пружни прелаз-Железник-асфалт

Београдска-Сремчица-припрема

Авалска-Железник-припрема

Школска-фреза

РАКОВИЦА

Вукасовићева-фреза

Борска угао Хасанагинице-опсецање,асфалт

Виноградски венац-опсецање,асфалт

13.октобра-опсецање,асфалт

Булевар Патријарха Павла (код "Фијата")-опсецање,асф.

Пилота Ратка Јовановића-опсецање,асфалт

Пилота Михајла Петровића-опсецање,асфалт

Стојана Јанковића-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

Улица Мира-Бољевци-припрема

БАРАЈЕВО

Ливадска-банкине

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-фреза

 МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗВЕЗДАРА

Мост у ул.Матице Српске-замена бетонских плоча на пешачкој стази моста

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто-пута у ул.Војислава Илића-Плави мост-кројење лима на меру за пешачку стазу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.Николе Тесле-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Рипањски пут-припрема

Игњата Јоба-асфалт

Кумодрашка-асфалт

Адмирала Вуковића-асфалт

Милована Маринковића-асфалт

Гандијева-ровокопач

Милутина Миланковића-асфалт

Милана Ракића угао Гершићева-ровокопач

Војводе Довезенског-ровокопач

Благоја Паровића-опсецање

Јеличићева-опсецање

Моравска-опсецање

Раде Спасојевић-опсецање

14.октобра-опсецање

Виноградски венац-опсецање

17. октобра-опсецање

 ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-фреза,асфалт

II A 148 Миросаљци-Сибница-асфалт

Моше Пијаде-Врчин-асфалт

Реснички пут-припрема

Подавалска-Ресник-асфалт