РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

21.01.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

3.Нова-Пиносава-банкине

Горња-Кумодраж-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Јурија Гагарина-компресор,асфалт

Нехруова-компресор

Гандијева-компресор

Омладинских бригада-компресор,асфалт

ЗЕМУН

Батајнички друм-припрема

Марије Бурсаћ-асфалт

Кеј ослобођења-асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког-компресор,асфалт

Крунска-компресор

Соколска-компресор

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-компресор

Византијска-компресор

20.октобра-компресор

Булевар краља Александра-компресор

Вељка Дугошевића-компресор

Устаничка-компресор

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

Ратка Митровића-компресор,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-чишћење корозије и фарбање рукохвата на бетонском парапету

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Призренска-асфалт

Пастерова-припрема

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Коканова-припрема

Молерова-припрема

Јанка Веселиновића-припрема

Вељка Дугошевића-припрема

Приштинска-припрема,асфалт

Проте М.Павловића-припрема,асфалт

Свете Милутиновића-асфалт

Авалска угао Радних акција-асфалт

Ратка Митровића-асфалт

Благоја Паровића-асфалт